Ponypart


Kun for medlemmer af Funnyfarm.

Vi tilbyder partsordning en fast hverdag (minus torsdag) på en shetlandspony til ryttere på ca. 5-9 år med lidt rideerfaring og max ryttervægt 30 kg. Meget gerne hestekyndig forælder, men ellers hjælper vi jer på vej.
I vinterhalvåret er der mulighed for at flytte part-hverdagen til søndag.
Vi tilstræber at skabe gode rammer for partbørnene, såvel i samværet med ponyer som via sociale aktiviteter børnene imellem.

Pris for en ponypart pr. måned: 600 kr. incl. moms.